Wstecz Strona główna

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

    Na rynku pojawiła się dobrze zorganizowana grupa osób, które ukradły dane rejestrowe Przedsiębiorstwa TMD - Tomasz Machnio i posługując się nimi wyłudza towary (kable i przewody) z hurtowni elektrotechnicznych na terenie kraju. Dotychczas wiadomo o trzech próbach wyłudzenia, z których dwie niestety okazały się skuteczne. W lutym '09 wyłudził towar o wartości ok.25.000,- zł z hurtowni BYCHOWO-HEL z Bydgoszczy, we wrześniu '09 usiłował wyłudzić towar z hurtowni ELKABEL z Pruszcza Gdańskiego (nieskutecznie), natomiast w październiku '09 wyłudził towar o wartości ok.39.000,- zł z hurtowni BARGO z Łomianek. Oszust posługuje się plikami .jpg dokumentów rejestrowych TMD oraz fałszuje drugie kopie poleceń przelewu, które jakoby potwierdzają wpłatę gotówki na konto wierzyciela. Fałszywe polecenia przelewu wystawiane są na Bank Spółdzielczy Radom, opatrzone fałszywą pieczątką TMD, fałszywą pieczątką Banku i dostarczane kontrahentom za pomocą fax'u. Dotychczas oszust posługiwał się adresami mail'owymi:

przedsiebiorstwo.tmd@wp.pl

oraz

tomaszmachnio@wp.pl ,

a także numerami telefonów pre-paid, prawdopodobnie z sieci Polkomtel'a:

+48 607 463 708

oraz

+48 607 463 472.

Wszystkie powyższe przestępstwa zostały zgłoszone właściwym organom ścigania przez pokrzywdzone hurtownie oraz przez TMD z racji naruszenia dóbr osobistych właściciela. Proszę wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje pomocne w ujęciu sprawcy o info na mail: tmachnio@tmd.pl, jakikolwiek adres w domenie tmd.pl i/lub zgłoszenie posiadanych informacji do najbliższej jednostki Policji w dowolnej formie.

Informuję wszystkich zainteresowanych, że jedyną formą płatności stosowaną przez TMD są przelewy elektroniczne z kont prowadzonych dla firmy przez Banki PKO BP oraz PeKaO SA. Wszystkie wpłaty i przelewy papierowe wystawiane rzekomo przez TMD lub Tomasza Machnio są FAŁSZYWE ! TMD dokonuje zakupów towarów elektrotechnicznych w kredycie kupieckim wyłącznie w Radomiu, gdzie mamy od wielu lat ustaloną markę i znaczne rabaty. Doraźne zakupy materiałów instalacyjnych na terenie kraju są realizowane przez naszych pracowników wyłącznie w formie gotówkowej.

Proszę o ostrożność w zawieraniu transakcji z kontrahentami posługującymi się wyżej wymienionymi lub podobnymi danymi i niewydawanie towaru przed uzyskaniem wiarygodnego potwierdzenia waszego banku o wpływie gotówki na konto.

Oszuści powołują się także na firmę Fly Krzysztof Mucha. Zamówienia wykonywane są przez telefon, a po wycenie i krótkich negocjacjach po odbiór towaru zostaje podstawiona wynajęta firma spedycyjna. Wyłudzający towar posługują się pieczęciami firmowymi i sfałszowanymi potwierdzeniami przelewu. Najczęściej podrabiany jest przelew z Banku Spółdzielczego w Tucholi - oszuści posługują się sfałszowanymi pieczątkami. W Warszawie zostało w ten sposób oszukanych kilka firm, podobne sytuacje miały miejsce także w Łodzi.

Działalność oszusta naraża na szwank dobre imię Przedsiębiorstwa TMD i moje osobiście, dlatego proszę Państwa o pomoc.
Tomasz Machnio
Wstecz Strona główna